Hoe een Nederlands hoveniersbedrijf een nieuwe markt creëert in Nederland

Hoveniersbedrijf Tilburg

Grote witte pelikanen rusten uit in een duinenveld terwijl ze wachten op hun beurt om te voeden. Zij behoren tot de vogels die hebben geprofiteerd van de duurzame economische ontwikkeling door Planit. Planit, een Nederlands landschapsarchitectuur- en bouwbedrijf dat gespecialiseerd is in kustherstel, werkt aan het creëren van nieuwe markten voor haar diensten in Nederland. Via haar dochteronderneming Greenthumb heeft Planit een bedrijfsmodel gecreëerd dat gebaseerd is op partnerschappen met plaatselijke boeren en visserijcoöperaties. Dit biedt klanten een alternatief voor het gebruik van chemische meststoffen en pesticiden. Ook zijn er geen dure machines meer nodig, waardoor de onderhoudskosten na verloop van tijd dalen. De strategie is tot dusver succesvol gebleken en heeft Planit geholpen sneller dan verwacht winstgevend te worden. Planit is opgericht in 1990 en opereert vanuit Beverwaard, een oude polder ten zuiden van het centrum van Amsterdam. Vandaag de dag heeft het 50 mensen in dienst met kantoren in heel Nederland – zowel onshore als offshore – en in Frankrijk, Duitsland, België, Polen, Noorwegen, Portugal, Zweden en de Verenigde Staten van Amerika.

Waarom een nieuwe markt creëren als je al een gevestigde markt hebt?

Planit is opgericht in 1990 en opereert vanuit Beverwaard, een oude polder ten zuiden van het centrum van Amsterdam. Vandaag de dag heeft het 50 mensen in dienst met kantoren in heel Nederland – zowel onshore als offshore – en in Frankrijk, Duitsland, België, Polen, Noorwegen, Portugal, Zweden en de Verenigde Staten van Amerika.

Planit is gespecialiseerd in architectonische oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering op het landgebruik te verzachten en om nieuwe mogelijkheden voor kustherstel te creëren. Al bijna twee decennia werkt het samen met boeren en vissers om duurzame oplossingen te ontwikkelen die de behoefte aan chemicaliën en andere landbouwinputs verminderen. Het partnerschap met lokale producenten is een van de belangrijkste aspecten van Planit's bedrijfsmodel.

Hoe Planit een nieuwe markt creëert.

Planit heeft als Hoveniersbedrijf in Tilburg een methode ontwikkeld voor het ontwerpen van kleinschalige projecten die zijn afgestemd op de behoeften van hun klanten. Dit kan gaan om de inrichting van grote velden, de aanleg van vijvers en het ontwerp van beplantingen. Afhankelijk van de behoeften van de klant, gebruikt Planit een verscheidenheid aan oplossingen om de impact op het milieu te minimaliseren. Sommige projecten omvatten de aanplant van inheemse soorten, terwijl andere zijn ontworpen om zeldzame of bedreigde wilde vogels aan te trekken. Het bedrijf maakt ook gebruik van geplande begrazing om de grazende dieren op grote velden te beheren zonder chemische inputs te gebruiken. Een van de oplossingen is het gebruik van plaatselijk geteelde, organische meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Hoewel deze duur kunnen zijn, zijn ze vaak milieuvriendelijker dan chemische alternatieven.

De duurzaamheid op lange termijn van partnerschappen met plaatselijke boerderijen en visserscoöperaties.

Planit hanteert een langetermijnbenadering voor haar werk met lokale producenten. In de meeste gevallen wordt dit gecombineerd met een partnerschapsmodel waarbij boeren en vissers worden betaald voor hun biologische producten of vis. Naast deze regelingen werkt Planit ook met coöperaties, inclusief werknemers in loondienst, die diensten verlenen aan boeren en vissers. De langetermijnaanpak betekent dat Planit niet alleen oplossingen ontwerpt voor specifieke projecten. Het werkt ook samen met boeren en vissers om permanente bedrijfsmodellen te creëren waar lokale gemeenschappen van kunnen profiteren. Het resultaat is dat deze overeenkomsten duurzaam zijn, met langetermijncontracten voor producten en vis. Bovendien bieden deze modellen meer controle, een belangrijke factor voor boeren en vissers die vaak onderhevig zijn aan marktschommelingen.

Conclusie.

Planit is sinds 1990 actief in Nederland. Tot op heden heeft het bedrijf meer dan 70 projecten opgezet waar 1.600 boeren en vissers van hebben geprofiteerd. Het duurzame bedrijfsmodel van Planit heeft ertoe bijgedragen dat het zijn klantenbestand heeft kunnen uitbreiden door nieuwe diensten aan te bieden. Het bedrijf heeft echter niet alleen nieuwe oplossingen ontworpen om klimaatverandering tegen te gaan. Het werkt ook samen met haar partners om langetermijnbedrijfsmodellen te creëren die lokale gemeenschappen ten goede kunnen komen. Op deze manier creëert Planit een nieuwe markt in Nederland, wat een teken is van een gezonde economie.